Alternativní medicína působí jako doplněk a alternativa klasické lékařské péče. Zahrnuje osvědčené metody našich předků, někdy zdánlivě překonané, a stejně tak metody, které si svou cestu do oficiálních sfér teprve razí. Podle našich zkušeností se člověk nejlépe zotaví, pokud využívá všech možností, kombinuje více metod, a lékař s přírodním léčitelem se navzájem respektují a spolupracují. Výhledem do budoucna je co nejužší přiblížení obou oborů.

Plasmagen 

je velmi přesný frekvenční generátor, selektivně eliminující patogenní mikroorganismy. Praktikujeme a zdokonalujeme metody Rifeho následovníků. Dr. Rife vyvinul technologii bezkontaktního přenostu frekvencí a sestrojil první plazmový generátor. Frekvenční terapie má jasné fyzikální principy a je v zájmu nás všech, aby byla detailně studována. Při určování rezonančních frekvencí patogenů používáme pásma Dr. Huldy Regehr Clark a rovněž metodu Charlene Boehm pro výpočet frekvencí v závislosti na délce DNA mikroba. Vypočítané frekvence se osvědčily velmi dobře. Nesmíme zapomenout ani na francouzského mikrobiologa Gastona Naessense nebo Dr. Hervé Janecka, který experimentuje se skalárními vlnami. V rámci České Republiky spolupracujeme s lékaři, kteří se zajímají o nové metody, jak pomoci svým pacientům. Do budoucna připravujeme publikaci o frekvenční rezonanci, jejích principech a praktickém využití pro likvidaci mikrobů.

Partneři

   MUDr. Záhumenský působí v MDM Centru ve Zlíně, kde se věnuje především léčbě komplikací spojených s diabetem jako diabetická neuropatie, žilní onemocnění, diabetická noha. MDM terapie je jednou z neinvazivních metod ze skupiny transkraniálních elektro stimulačních metod, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami. Jde o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému. Klinické studie prokázaly, že jde o zcela bezpečnou metodu bez vedlejších účinků, která může být používána samostatně i v kombinaci s farmakoterapií a má dlouhodobé účinky.