Alternativní medicína pracuje všude ve světě jako doplněk a alternativa klasické lékařské péče a my usilujeme o to, aby tomu tak bylo i u nás. Často obsahuje metody používané po staletí a dnes zdánlivě překonané, či naopak metody, které si svou cestu do oficiálních sfér teprve razí. Podle našich zkušeností se člověk nejlépe zotaví, pokud využívá všech možností a lékař s přírodním léčitelem se navzájem respektují a spolupracují. Výhledem do budoucna je co nejužší přiblížení obou oborů.

   V Naturo-rezonanční poradně pokračujeme v práci a výzkumu Dr. Royala Raymonda Rifeho, výjimečného vědce z oblasti optiky a mikrobiologie dvacátého století. Rife vyvinul technologii bezkontaktního přenosu frekvencí a sestrojil první plazmový generátor. Frekvenční terapie má jasné fyzikální principy a je v zájmu nás všech, aby byla detailně studována. Blíže se k nim vyjádříme v chystané publikaci.

 

Jsme výrobci Sanoplasmy

kterou používáme jakožto velmi přesný frekvenční generátor, selektivně eliminující patogenní mikroorganismy. Praktikujeme a zdokonalujeme metody Rifeho následovníků. Při určování rezonančních frekvencí patogenů používáme pásma Dr. Huldy Regehr Clark a rovněž metodu Charlene Boehm pro výpočet frekvencí v závislosti na délce DNA mikroba. Vypočítané frekvence se osvědčily velmi dobře.

   Kromě jmenovaných amerických vědců nesmíme zapomenout ani na francouzského mikrobiologa Gastona Naessense nebo Dr. Hervé Janecka, který experimentuje se skalárními vlnami. V rámci České Republiky spolupracujeme s lékaři, kteří se zajímají o nové metody, jak pomoci svým pacientům.

   Připravujeme publikaci o frekvenční rezonanci, jejích principech a praktickém využití pro likvidaci mikrobů.

Partneři

   MUDr. Záhumenský působí v MDM Centru ve Zlíně, kde se věnuje především léčbě komplikací spojených s diabetem jako diabetická neuropatie, žilní onemocnění, diabetická noha. MDM terapie je jednou z neinvazivních metod ze skupiny transkraniálních elektro stimulačních metod, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami. Jde o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému. Klinické studie prokázaly, že jde o zcela bezpečnou metodu bez vedlejších účinků, která může být používána samostatně i v kombinaci s farmakoterapií a má dlouhodobé účinky.