Osobní styl podle OCTO CODES

Milé dámy!

Aby nám to opravdu slušelo, potřebujeme dobré fyzické zdraví, duševní pohodu, a především být si vědoma toho, KDO JSEM a CO VYZAŘUJI.

   To je ta nejdůležitější věc, abychom byly samy sebou a okolí nás vnímalo jako spokojené sebevědomé bytosti. Stejnou energii, jakou vyzařuje naše osobnost, a kterou nemůžeme změnit, byla nám dána od přírody, tak tutéž energii musí vyzařovat i naše oblečení. Teprve potom do sebe všechno zapadne a jednoduše budeme ladit.

 

   To, jaký jsme typ člověka, jaké máme fyzické předpoklady a psychické vlastnosti, z jaké perspektivy se díváme na svět a kterým oblastem života dáváme přednost, to vše je nám vrozené a náš typ osobnosti nelze změnit. Jen během života jsme různě formování a přejímáme vlivy okolí. Už staří čínští mudrci si všimli, že tak jako princip duality JIN a JANG ovlivňuje všechno ve vesmíru, tak ovlivńuje i typy lidských osobností. Táňa Havlíčková je nekonvenční česká módní návrhářka, která osobnostní typologii znovu objevila pro naši dobu a popsala ve své knize "MÓDA A DUŠE aneb Klíč k sobě". Ke každému typu vytvořila styl oblékání, který se k němu přirozeně hodí, a ke kterému daná žena intuitivně tíhne, pokud svoje energie dostatečně vnímá.

 

   Metoda určení stylového typu je informačně-intuitivní.

Energie náležející k jednotlivým typům lze vnitřně cítit, a v podstatě každý z nás zná pocit, že k určitým typům lidí tíhneme a od jiných naopak unikáme. Někdy nám dokonce pocit blízkosti jedné osoby může připadat naprosto identický s pocitem, který jsme zažili s jinou osobou, ikdyž si nejsou fyzicky podobné, ale pro nás vyzařují stejnou energii. A to je ono. Metoda Táni Havlíčkové toto vnímání osobností dovádí do dokonalosti, takže časem rozeznáte nejen osm základních typů osobností, ale společně s tím začnete vnímat i jejich bonusy - dědictví po rodičích, které náš základní typ nepatrně pozmění, a tvoří z nás individuality.

 

Jang je vše, co je aktivní, mužské, tvořivé, horké, světlé, kladné, trdé, suché, letní, slunečné a odstředivé.
Jin je vše pasivní, ženské, přijímající, temné, noční, chladné, měkké, vlhké, zimní, stinné a dostředivé.

   Muž bude vždy jang a žena jin při vzájemném srovnání. Ale vlastnosti našich těl a naše mysl rovněž podléhají dualitě, takže ve výsledku chodí po planetě muži a ženy různých charakterů. Podle starověkého učení i-ting "Kniha proměn" lze takových osobnostních typů vyčlenit celkem osm. Ptáte se, proč právě osm? I-ting je vlastně úžasný matematický popis světa na základě binárního kódu, pokud si zvolíme, že JANG = 1 a JIN = 0. I-ting v praxi vyjadřuje jang plnou čarou a jin čarou přerušovanou. Tvoří se tak mnoharozměrný čárový kód. U člověka rozlišujeme tři základní čáry podle orientace v prostoru. Svislá čára hlavy, předozadní čára srdce a pravolevá čára těla. Tyto tři čáry se zapisují pod sebe a vzniká tzv. trigram. A právě kombinací těchto tří čar, z nichž každá je buďto jin nebo jang, může vzniknout přesně osm různých trigramů, které mají v i-tingu vždy přiřazen vlastní živel a v praxi se k nim pojí i určitý typ osobnosti.

   Na těchto stránkách si stručně představíme všech osm osobnostních typů žen, z nichž každému sluší určitý styl oblékání. Při hledání sebe sama je potřeba vycházet z vlastností člověka. Oblékání už je jen třešnička na dortu.

   Všech osm stylů lze rozdělit na čtyři JINOVÉ STYLY a čtyři JANGOVÉ STYLY, tedy s převahou jangové energie. V žádném případě si nemyslete, že jangové styly jsou nějaké mužatky! Jsou jen v některých ohledech akčnější a jinové styly zase jemnější. Každý styl má svou osobitou krásu, jak vnitřní, tak vnější, kterou můžete  vidět ve fotogalerii. Jinová i jangová žena nade vše miluje svou rodinu a nic na světě pro ni není důležitější. Rozdíl je v tom, které činnosti jí přinášejí větší uspokojení jako člověku. U jinové ženy na misce vah trochu převažuje péče o rodinu a domácnost, u jangové ženy naopak práce či koníček, ve kterých dokáže dosáhnout určitých výsledků. Analogicky existuje stejných osm typů mužů.

NAJDĚTE SVŮJ STYL!

Pro osobní konzultaci Vašeho stylu volejte 778727810