Výpočet frekvencí podle DNA

   MOR (smrtelný oscilační poměr) mikroba lze spočítat v závislosti na délce jeho vnitřních struktur, nejčastěji DNA. Takto spočítané sady frekvencí používáme jako doplňkové k frekvencím naměřeným, i jako hlavní, pokud k danému patogenu není v databázi Huldy Clark k dispozici rezonanční pásmo. V případě, že potřebujete sadu účinných frekvencí pro kteréhokoliv mikroba, neváhejte mě kontaktovat.